OFERUJEMY PRACĘ! Wszystkich zainteresowanych pracą z osobą starszą i / lub osobą niepełnosprawną zapraszamy do kontaktu pod numerem tel .607-487-111, 508-109-113. Gwarantujemy bezpłatne szkolenie oraz zatrudnienie.


Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych Krąg informuje, iż na stronach Bazy Konkurencyjności zostało zamieszczone zapytanie ofertowe na wyłonienie Usługodawcy, który dostarczy wsparcie socjalne uczestnika CIS w zakresie zapewnienia posiłku (pakiet), zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym oraz standardem SSCIS, dla 40 osób będących beneficjentami projektu p.n. „Partnerstwo 7 Centrów Integracji Społecznej przyczyniające się do zwiększenia ilości miejsc wraz z aktywną integracją uczestników w oparciu o koncepcję systemu standaryzacji i udział osób z otoczenia.”, Oś priorytetowa 7. Równowaga społeczna, Działanie 7.4. Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych Krąg informuje, iż nie został wyłoniony wykonawca na wyłonienie Usługodawcy, który dostarczy wsparcie socjalne uczestnika CIS w zakresie zapewnienia posiłku (pakiet), zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym oraz standardem SSCIS, dla 40 osób będących beneficjentami projektu p.n. „Partnerstwo 7 Centrów Integracji Społecznej przyczyniające się do zwiększenia ilości miejsc wraz z aktywną integracją uczestników w oparciu o koncepcję systemu standaryzacji i udział osób z otoczenia.”, Oś priorytetowa 7. Równowaga społeczna, Działanie 7.4. Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych Krąg informuje, iż na stronach Bazy Konkurencyjności zostało zamieszczone zapytanie ofertowe na wyłonienie Usługodawcy, który dostarczy wsparcie socjalne uczestnika CIS w zakresie zapewnienia posiłku (pakiet), zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym oraz standardem SSCIS, dla 40 osób będących beneficjentami projektu p.n. „Partnerstwo 7 Centrów Integracji Społecznej przyczyniające się do zwiększenia ilości miejsc wraz z aktywną integracją uczestników w oparciu o koncepcję systemu standaryzacji i udział osób z otoczenia.”, Oś priorytetowa 7. Równowaga społeczna, Działanie 7.4. Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

Cel projektu zostanie zrealizowany poprzez zwiększenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem, integrację środowiska będącego otoczeniem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wzmocnienie istniejących CIS-ów oraz pozwoli kontynuować wsparcie i trwałość projektu.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Oś Priorytetowa 7. Równowaga społeczna, Działanie 7.4 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej – projekty realizowane poza formułą ZIT. Nr umowy RPLB.07.04.01-08-0006/19-00

Wartość projektu – 4 244 958,10

Wkład EFS – 4 032 710,19

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Oś Priorytetowa 7. Równowaga społeczna, Działanie 7.4 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej, Poddziałanie 7.4.1. Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej – projekty realizowane poza formułą ZIT

Nr umowy RPLB.07.04.01-08-0006/19-00

logo projekt1

 

Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych „KRĄG” w Gorzowie Wielkopolskim w partnerstwie z Fundacją INSTEL w Świebodzinie, realizuje projekt pn. „Aktywni Lubuszanie – wnuczęta w dobrych rękach” wspófinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach osi priorytetowej 7 – Równowaga społeczna, działanie 7.3 – Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty.

Nr projektu: RPLB.07.03.00-08-0014/20 – 00         

Dofinansowanie projektu ze środków UE: 2 429 527,37 zł.

Projekt realizowany jest w powiatach: gorzowskim, mieście Gorzów Wlkp., świebodzińskim, zielonogórskim i mieście Zielona Góra.

Celem projektu jest wzrost aktywności społeczno – zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym opiekujących się wnukami/dziećmi do lat 4 oraz osobami zależnymi, deklarujących chęć powrotu do pracy.

logo projekt

Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych w Gorzowie Wielkopolskim serdecznie dziękuje za nominację do #challangeGminaRzepinDlaWojtusia💛 Regionalnemu Ośrodkowi Polityki Społecznej w Zielonej Górze!!!

Pompujemy dla Wojtusia !!! Country Style Dance !!!

zrzutka big

Do dalszej akcji NOMINUJEMY:

• Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie

• Centrum Integracji Społecznej w Dobiegniewie

• Dom Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim

Wyzwanie polega na nagraniu filmu z aktywnością fizyczną powtórzoną 10 razy i nominacji kolejnych 3 placówek, firm, urzędów oraz zbiórce funduszy wśród uczestników i wpłaceniu na konto akcji

💛Akcję ogłosił Burmistrz Rzepina 💛

Link do zrzutki: https://zrzutka.pl/z/stowarzyszeniekrag

Dziękujemy!

 

https://youtu.be/g7oExkyMHxQ

 

Cyber Klub Seniora jest realizowany w ramach projektu „Ścieżki Współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową”, realizowanego przez Fundację Fundusz Współpracy (FFW) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Górnośląskiej 4a, 00-444 Warszawa, realizowanego w Osi Priorytetowej IV Innowacje społecznej i współpraca ponadnarodowa w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. https://cyberklubseniora.pl/

Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych Krąg informuje, iż wyłonił usługodawcę świadczącego usługi cateringowe dla beneficjentów projektu „Pokoleniowy most - czyli od juniora do seniora”, Oś priorytetowa 7. Równowaga społeczna, Działanie 7.5. Usługi Społeczne, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

Usługodawca: Spółdzielnia Socjalna Zakład Wielobranżowy „PoMoc” ul. Teatralna 26, 66 – 400 Gorzów Wlkp.

Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych Krąg informuje, iż wyłonił wykonawcę kursu w zakresie przeprowadzenia kursu trychologii dla uczestników projektu „Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” Działanie 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej z Unii Europejskiej ze środków EFS, w ramach regionalnego programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Wykonawca szkolenia – EMAT HRC ELŻBIETA MATYSIAK, z siedzibą przy ul. Wrocławskiej 2, 67-100 Nowa Sól.

Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych Krąg informuje, iż wyłonił wykonawcę kursu w zakresie hirudoterapii dla uczestników projektu „Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” Działanie 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej z Unii Europejskiej ze środków EFS, w ramach regionalnego programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Wykonawca szkolenia – ABROS Wiesława Bartoszuk z siedzibą przy ul. Obozowej 62, 01-426 Warszawa.

Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych Krąg informuje, iż na stronach Bazy Konkurencyjności zostało zamieszczone zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, który zorganizuje i przeprowadzi Kurs hirudoterapii, dla uczestników projektu „Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” Działanie 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej z Unii Europejskiej ze środków EFS, w ramach regionalnego programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych Krąg informuje, iż nie został wyłoniony wykonawca, który zorganizuje i przeprowadzi Kurs florystyczny, dla uczestników projektu „Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” Działanie 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej z Unii Europejskiej ze środków EFS, w ramach regionalnego programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie – brak ofert.

Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych Krąg informuje, iż na stronach Bazy Konkurencyjności zostało zamieszczone zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, który zorganizuje i przeprowadzi Kurs trychologiczny, dla uczestników projektu „Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” Działanie 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej z Unii Europejskiej ze środków EFS, w ramach regionalnego programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych Krąg informuje, iż wyłonił wykonawcę, który przeprowadzi zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu, będących uczestnikami projektu „Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” Działanie 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej z Unii Europejskiej ze środków EFS, w ramach regionalnego programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Wykonawca usługi – Centrum Terapii Uzależnień i Psychoedukacji s.c. z siedzibą przy ul. Sczanieckiej 33/4 w Gorzowie Wielkopolskim.

Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych Krąg informuje, iż nie został wyłoniony wykonawca, który zorganizuje i przeprowadzi Kurs florystyczny, dla uczestników projektu „Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” Działanie 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej z Unii Europejskiej ze środków EFS, w ramach regionalnego programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie – brak ofert.

Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych Krąg informuje, iż wszczęto procedurę rozeznania rynku z dnia 16 grudnia 2019r., dotyczącą zapewnienia usługi wsparcia o charakterze reintegracyjnym – Specjalista w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej, dla uczestników projektu „Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” Działanie 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej z Unii Europejskiej ze środków EFS, w ramach regionalnego programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

W związku z powyższym Stowarzyszeni zwraca się z uprzejmą prośbą o oszacowanie kosztów i zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie powyższej usługi.

 

Załączniki (.zip)

Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych Krąg informuje, iż na stronach Bazy Konkurencyjności zostało zamieszczone zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, który zorganizuje i przeprowadzi Kurs florystyczny, dla uczestników projektu „Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” Działanie 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej z Unii Europejskiej ze środków EFS, w ramach regionalnego programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych Krąg informuje, iż nie został wyłoniony wykonawca, który zorganizuje i przeprowadzi Kurs aromaterapii klinicznej oraz naturalnych metod leczenia chorób przewlekłych, dla uczestników projektu „Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” Działanie 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej z Unii Europejskiej ze środków EFS, w ramach regionalnego programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie – brak ofert.

Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych Krąg informuje, iż nie został wyłoniony wykonawca, który zorganizuje i przeprowadzi Kurs Adobe Photoshop, dla uczestników projektu „Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” Działanie 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej z Unii Europejskiej ze środków EFS, w ramach regionalnego programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie – brak ofert.

Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych Krąg informuje, iż wyłonił wykonawcę kursu w zakresie podstaw fotografiki dla uczestników projektu „Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” Działanie 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej z Unii Europejskiej ze środków EFS, w ramach regionalnego programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Wykonawca szkolenia – Spółdzielnia Socjalna „Odkrywamy Lubuskie” z siedzibą przy ul. Spichrzowej 4A, 66-400 Gorzów Wlkp.

Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych Krąg informuje, iż na stronach Bazy Konkurencyjności zostało zamieszczone zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, który zorganizuje i przeprowadzi Kurs aromaterapii klinicznej oraz naturalnych metod leczenia chorób przewlekłych, dla uczestników projektu „Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” Działanie 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej z Unii Europejskiej ze środków EFS, w ramach regionalnego programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych Krąg informuje, iż nie został wyłoniony wykonawca Certyfikowanego kursu księgowości – poziom podstawowy, dla uczestników projektu „Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” Działanie 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej z Unii Europejskiej ze środków EFS, w ramach regionalnego programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie – brak ofert.

Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych Krąg informuje, iż wyłonił wykonawcę, który zorganizuje oraz przeprowadzi kurs obsługi koparko-ładowarki, dla uczestników projektu „Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” Działanie 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej z Unii Europejskiej ze środków EFS, w ramach regionalnego programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Wykonawca szkolenia – Ośrodek Szkolenia Zawodowego KURS@NT Paweł Balcerzak z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Czereśniowej 6/529, 66-400 Gorzów Wielkopolski.