Spółdzielnia Socjalna „Biuro Obsługi Administracyjnej” powstała na spotkaniu założycielskim 19 listopada 2014 roku. Przedmiotem działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółdzielnię jest działalność rachunkowo – księgowa, administracyjna, doradztwo podatkowe, doradztwo zawodowe, projektowe, sprawozdawcze.

 Celem Spółdzielni jest: 

  1. Reintegracja zawodowa członków spółdzielni, poprzez prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa, 
  2. Realizacja doniosłych celów społecznych, 
  3. Prowadzenie działalności społecznej i oświatowo-kulturalnej na rzecz swoich członków oraz środowiska lokalnego, a także działalność społecznie użyteczna w sferze działań publicznych.

W skład Spółdzielni wchodzą:

  1. Wanda Szumna
  2. Paulina Wieczorek – Prezes Zarządu
  3. Renata Czechowicz
  4. Urszula Bagińska
  5. Lucyna Korga-Matkowska