Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych Krąg informuje, iż na stronach Bazy Konkurencyjności zostało zamieszczone zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy szkolenia zawodowego – Technolog Robót Wykończeniowych dla uczestników projektu „Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” Działanie 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej z Unii Europejskiej ze środków EFS, w ramach regionalnego programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2018 dotyczące wyżywienie uczestników zajęć prowadzonych w CIS w Gorzowie Wlkp. i w CIS w Różankach

Zapytanie ofertowe (.DOC)