W siedzibie Stowarzyszenia Pracowników Służb Społecznych „Krąg” w Gorzowie Wlkp. podpisano umowę na realizację zadania publicznego pod tytułem „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w oparciu o art. 15 zzm ustawy z dnia 31 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. W imieniu Zarządu Województwa Lubuskiego umowę podsiał Łukasz Porycki Wicemarszałek Województwa Lubuskiego. Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych „Krąg” w Gorzowie Wlkp. reprezentował Prezes Stowarzyszenia Maria Rossa.

logo lubuskie krag

 

podpisanie umowy