Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych Krąg informuje, iż wyłonił usługodawcę świadczącego usługi cateringowe dla beneficjentów projektu „Pokoleniowy most - czyli od juniora do seniora”, Oś priorytetowa 7. Równowaga społeczna, Działanie 7.5. Usługi Społeczne, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

Usługodawca: Spółdzielnia Socjalna Zakład Wielobranżowy „PoMoc” ul. Teatralna 26, 66 – 400 Gorzów Wlkp.