Doradztwo będzie świadczone w bezpośrednim kontakcie z klientem lub drogą elektroniczną w następujących zakresach:
- prawnym,
- finansowo- księgowym,
- marketingu i zarządzania,
Dodatkowo będą organizowane szkolenia indywidualnie dobierane do potrzeb klientów LOWES
Wszelkie pytania bądź zapotrzebowanie na usługi doradcze prosimy kierować do koordynatora doradztwa – Paulina Wieczorek nr tel. 095 7204 600 wew. 27.