Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych „Krąg” powstało w 1999 roku. Kierowane jest przez Prezesa oraz Zarząd, w skład którego wchodzi 5 osób.  

Członkowie Stowarzyszenia świadczą pomoc na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez:  

- organizację akcji społecznych,

- przeprowadzanie okolicznościowych festynów charytatywnych,

- organizację wypoczynku letniego dla dzieci z najuboższych rodzin naszego miasta,

- prowadzenie stołówki dla osób ubogich i bezdomnych,

- prowadzenie mieszkań chronionych,

- organizację konferencji z okazji Światowego Dnia Choroby Alzheimera.  


 W 2005 roku, chcąc zapewnić reintegrację społeczną i zawodową dla osób, które znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo, po nadaniu statusu przez Wojewodę Lubuskiego, Stowarzyszenie, jako organizacja pozarządowa, utworzyło Centrum Integracji Społecznej.

Dzięki zaangażowaniu pracowników, CIS w Gorzowie Wlkp. jest jednym z modelowych w Polsce i został nominowany do dobrych praktyk Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.


Działalność „Kręgu” od początku odpowiada na pojawiające się problemy mieszkańców miasta i ma duży wpływ na realizację wspólnych interesów społeczności lokalnej. Wszystkie podejmowane zadania służą integracji ludzi i instytucji, jako priorytet zawsze stawiając dobro człowieka potrzebującego.

Statut Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych „Krąg”  (format .pdf)

 

Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych "KRĄG"
Organizacja Pożytku Publicznego

ul. Teatralna 26
66- 400 Gorzów Wlkp.
tel. 95 7204 600
fax. 95 7204 533

CITY BANK 83 1030 0019 0109 8530 0012 3856
NIP 599–26-20-204         KRS 0000067726