Zgodnie z Umową nr DS.IV.631.2.2020 z dnia 29.05.2020r. w ramach dofinansowania przez Zarząd Województwa Lubuskiego zakupu komputerów w ramach „Zwalczania skutków Pandemii SARS-CoV-2 wśród dzieci pieczy zastępczej, w których występował problem alkoholowy Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych Krąg w Gorzowie Wlkp. przekazało 50 komputerów wraz niezbędnym oprogramowaniem.

logo lubuskie krag