Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych „Krąg” w Gorzowie Wlkp. w ramach Przeciwdziałania uzależnieniom i patologii społecznej w oparciu o art. 15 zzm ustawy z dnia 31 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, wystąpiło z wnioskiem do Zarządu Województwa Lubuskie o wsparcie działania, którego głównym celem jest zwiększenie dostępu do sprzętu elektronicznego dzieci z terenu województwa lubuskiego przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej a umieszczonych ze względu na wystąpienie przemoc domowej i Wsparcie związane będzie z zakupem sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem systemowym. Dodatkowo każdy komputer posiadać będzie program do edytowania dokumentów i prezentacji.

Od 12 marca 2020r. ze względu na sytuacje epidemiologiczną spowodowaną wirusem SARS-CoV-2 Ministerstwo Edukacji Narodowej zawiesiło zajęcia dydaktyczne w przedszkolach, szkołach podstawowych, ponadpodstawowych i uczelniach wyższych. W trudnej sytuacji znalazły się dzieci, które znajdują się w: rodzinach zastępczych spokrewnionych (dziadkowie i rodzeństwo), rodzinach zastępczych niezawodowych (np. ciocia i wujek), rodzinach zastępczych zawodowych i rodzinnych domach dziecka.

Stawia się dzieci w trudnej sytuacji w czasie zawieszenia zajęć szkolnych. Brak niezbędnego sprzętu komputerowego uniemożliwia im stabilne funkcjonowanie. Szkoły, nauczyciele w ramach obowiązku realizacji podstawy programowej kontaktują się z uczniami i ich opiekunami elektronicznie. I tylko w takiej formie dzieci mogą przekazywać prace domowe. Zajęcia w takiej formie pozwalają dzieciom na zminimalizowanie zaległości programowej.

W wyniku pozytywnej decyzji Zarządu Województwa Lubuskiego Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych „Krąg” w Gorzowie Wlkp. otrzymało dotację na zakup 50 komputerów wraz z oprogramowaniem.

logo lubuskie krag