Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych Krąg informuje, iż wyłonił wykonawcę kursu w zakresie hirudoterapii dla uczestników projektu „Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” Działanie 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej z Unii Europejskiej ze środków EFS, w ramach regionalnego programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Wykonawca szkolenia – ABROS Wiesława Bartoszuk z siedzibą przy ul. Obozowej 62, 01-426 Warszawa.