Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych Krąg informuje, iż wyłonił wykonawcę, który zorganizuje oraz przeprowadzi kurs obsługi koparko-ładowarki, dla uczestników projektu „Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” Działanie 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej z Unii Europejskiej ze środków EFS, w ramach regionalnego programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Wykonawca szkolenia – Ośrodek Szkolenia Zawodowego KURS@NT Paweł Balcerzak z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Czereśniowej 6/529, 66-400 Gorzów Wielkopolski.