plakat sierpien

 

tablica żłobek

 

 

 

Projekt „Utworzenie żłobka w Kłodawie”
logotypy sierpien

Projekt „Utworzenie żłobka w Kłodawie” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach: Osi priorytetowej 6. Regionalny rynek pracy. Działanie 6.4 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3

Celem głównym projektu jest wzrost poziomu aktywności zawodowej 50osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie Żłobka w Kłodawie 50 miejsc opieki nad dziećmi między 20 tygodniem a 3 rokiem życia i zapewnienie bieżącego funkcjonowania.

Lider Projektu: Gmina Kłodawa

Partner Projektu: Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych „Krąg”

Realizacja projektu: od 2020-10-01 do 2022-12-31