Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych Krąg informuje, iż wyłonił wykonawcę, który przeprowadzi zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu, będących uczestnikami projektu „Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” Działanie 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej z Unii Europejskiej ze środków EFS, w ramach regionalnego programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Wykonawca usługi – Centrum Terapii Uzależnień i Psychoedukacji s.c. z siedzibą przy ul. Sczanieckiej 33/4 w Gorzowie Wielkopolskim.