Prezes - Maria Rossa

Sekretarz - Wiesława Skupień

Skarbnik - Irena Mazurkiewicz