Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (LOWES) powstał w wyniku współpracy Lubuskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego „Rozwój” oraz dwóch partnerów:

Stowarzyszenia Pracowników Służb Społecznych „Krąg” i Stowarzyszenia Małej Przedsiębiorczości w Dobiegniewie.
LOWES obejmuje wsparciem mieszkańców i instytucje z powiatów:
gorzowski ziemski i grodzki, międzyrzecki, strzelecko-drezdenecki, świebodziński, żagański, nowosolski.

Partnerzy:

Lubuskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego „ROZWÓJ”
ul. Targowa 9
66-400 Gorzów Wlkp.

Stowarzyszenie Wspierania Małej Przedsiębiorczości z siedzibą w Dobiegniewie
Mickiewicza 7
66-520 Dobiegniew

Krajowe Centrum Ekonomii Społecznej
Al. Jerozolimskie 65/79,
00-697 Warszawa,