Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych Krąg informuje, iż na stronach Bazy Konkurencyjności zostało zamieszczone zapytanie ofertowe na wyłonienie Usługodawcy, który dostarczy dla 50 uczestników projektu „Aktywni Lubuszanie – wnuczęta w dobrych rękach”, w zakresie zapewnienia przerwy kawowej: kawa, herbata, woda, ciastka, owoce. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 7. Równowaga społeczna dla Działania 7.3 Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/20957