Dyrektor CIS – Maria Rossa

Główna Księgowa – Renata Czechowicz

Administracja kadry – Urszula Bagińska

Doradca zawodowy – Wanda Szumna

Specjalista pracy socjalnej - Mazur Karolina

Terapeuta - Apolonia Górniak

Instruktor zawodu gr. gastronomicznej -  Małgorzata Ciechanowicz-Budny

Instruktor zawodu gr. opieki nad osobą zależną – Teresa Kaźmierczak

Instruktor zawodu gr. porządkowo-ogrodnicza – Jacek Janowicz

Kucharz – Marlena Sypko