Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych Krąg informuje, iż wyłonił wykonawcę, który zorganizuje oraz przeprowadzi kurs wiertnic pionowych, dla uczestników projektu „Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” Działanie 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej z Unii Europejskiej ze środków EFS, w ramach regionalnego programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Wykonawca szkolenia – Centrum Szkoleń BHP Bartosz Korsak z siedzibą w Łodzi przy ul. Siedleckiej 3B, 93-138 Łódź