Rozeznanie rynku z dnia 04.12.2017 r. na wykonanie usługi w zakresie organizacji i przeprowadzenia szkolenia pn. „Kurs prawa jazdy kategorii B” dla uczestników projektu „Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” Działanie 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej z Unii Europejskiej ze środków EFS, w ramach regionalnego programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Protokół (format .pdf)

Zapytanie ofertowe nr 3/LOWES/2017 – Szkolenie Obsługa kas fiskalnych

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/LOWES/2017 – Szkolenie układy klimatyzacji samochodowych – budowa i diagnostyka.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/LOWES/2017 – Szkolenie opiekun medyczny

Protokół (format .doc)

PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERT  NR 4/LOWES/2016

PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERT  NR 7/LOWES/2016

Protokół (format .pdf)

Zapytanie ofertowe (.pdf)

Protokół (format .doc)

Protokół (.doc)