Procedura założenia fundacji

Akt założycielski
Oświadczenie o wyborze ministra
Procedura założenia fundacji
Przykładowy statut fundacjiUchwała w sprawie przyjęcia statutu
Uchwała w sprawie wyboru członków zarządu
Uchwała w sprawie wyboru rady fundacji

Pliki spakowane (.zip)

Procedura założenia spółdzielni socjalnej osób fizycznych

Lista członków założycieli
Procedura założenia spółdzieli socjalnej osób fizycznych
Uchwałą o wyborze komisji skrutacyjnej
Uchwała o przyjęciu statutu spółdzielni socjalnej
Uchwała walnego zgromadzenia o powołaniu spółdzielni socjalnej
Uchwała walnego zgromadzenia o wyborze Zarządu
Wzór statutu spółdzielni socjalnej

Pliki spakowane (.zip)

Procedura założenia spółdzielni socjalnej osób prawnych

Oświadczenie dot. braku możliwości zatrudnienienia pracowników
Pełnomocnictwo dot reprezentacji - jednostki samorządowe
Pełnomocnictwo dot. reprezentacji
Procedura założenia spółdzielni socjalnej osób prawnych
Protokół z wyboru Prezesa Zarządu
Protokół zebrania Członków Założycieli Spółdzielni Socjalnej
Statut Spółdzielni Socjalnej
Uchwała dot. powołania ss przez jednostki samorządu
Uchwała dot. Zebrania Członków Założycieli Spółdzielni Socjalnej
Uchwała nr 2 Zebrania Członków Założycieli Spółdzielni Socjalnej
Uchwała nr 3 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
Uchwała nr 4 w sprawie wyboru Prezesa Zarządu Spółdzielni
Uchwała Rady Powiatu w sprawie utworzenia Spółdzielni Socjalnej
Uchwała Sejmiku Województwa w sprawie utworzenia Spółdzielni Socjalnej
Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
Uzasadnienie do uchwały Rady Gminy - Miasta

Pliki spakowane (.zip)

Procedura założenie stowarzyszenia

Procedura założenia Stowarzyszenia
Protokół z zebrania założycielskiego Stowarzyszenia
Przykład statutu
Regulamin komisji rewizyjnej Stowarzyszenia...
Regulamin obrad walnego zebrania członków Stowarzyszenia
Regulamin zarządu Stowarzyszenia
Załącznik nr 1 lista założycieli

Pliki spakowane (.zip)