Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych Krąg informuje, iż wyłonił usługodawcę świadczącego usługi dostarczania dla 50 uczestników projektu „Aktywni Lubuszanie – wnuczęta w dobrych rękach”, w zakresie zapewnienia przerwy kawowej: kawa, herbata, woda, ciastka, owoce. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 7. Równowaga społeczna dla Działania 7.3 Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty.

Usługodawca: Spółdzielnia Socjalna Zakład Wielobranżowy „PoMoc” ul. Teatralna 26, 66 – 400 Gorzów Wlkp.