Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych Krąg informuje, iż na stronach Bazy Konkurencyjności zostało zamieszczone zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, który będzie świadczyć usługi cateringowe polegające na zapewnieniu posiłków oraz przerwy kawowej dla Klubu Wsparcia Seniora i Klubu Integracji Międzypokoleniowej, w ramach projektu „Pokoleniowy most - czyli od juniora do seniora”, Oś priorytetowa 7. Równowaga społeczna, Działanie 7.5. Usługi Społeczne, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych Krąg informuje, iż na stronach Bazy Konkurencyjności zostało zamieszczone zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, który zorganizuje i przeprowadzi Kurs Adobe Photoshop, dla uczestników projektu „Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” Działanie 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej z Unii Europejskiej ze środków EFS, w ramach regionalnego programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych Krąg informuje, iż wyłonił wykonawcę szkolenia z wykonania manicure, w zakresie doszkolenia technicznego migdał i kwadrat, mix media zdobień oraz manicure kombinowany, dla uczestników projektu „Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” Działanie 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej z Unii Europejskiej ze środków EFS, w ramach regionalnego programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Wybrano ofertę Anne Marie Studio, Anna Meller z siedzibą przy ul. Bogusławskiego 37A w Gorzowie Wielkopolskim.

 

Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych Krąg informuje, iż wyłonił wykonawcę szkolenia z zakresu Podatku dochodowego od osób prawnych dla podmiotów społecznych – spółdzielnie socjalne osób fizycznych oraz fundacje prowadzące działalność gospodarczą, dla beneficjentów ostatecznych projektu „Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” Działanie 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej z Unii Europejskiej ze środków EFS, w ramach regionalnego programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Wybrano ofertę Kancelarii Radcy Prawnego Kamila Maksymilian Ciuksza ul. Sportowa 12B/10, 66-400 Gorzów Wlkp.

Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych Krąg informuje, iż wszczął procedurę rozeznania rynku z dnia 28 sierpnia 2019r., dotyczącą przeprowadzenia szkolenia z zakresu aromaterapii klinicznej dla uczestników projektu „Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” Działanie 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej z Unii Europejskiej ze środków EFS, w ramach regionalnego programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Załącznik PDF

Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych Krąg informuje, iż wszczął procedurę rozeznania rynku z dnia 26 sierpnia 2019r., dotyczy przeprowadzenia szkolenia z wykonania manicure, w zakresie doszkolenia technicznego migdał i kwadrat, mix media zdobień oraz manicure kombinowany dla uczestników projektu „Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” Działanie 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej z Unii Europejskiej ze środków EFS, w ramach regionalnego programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

załącznik PDF

Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych Krąg informuje, iż wszczął procedurę rozeznania rynku z dnia 14 sierpnia 2019r., dotyczącą przeprowadzenia szkolenia z zakresu Podatku dochodowego od osób prawnych dla podmiotów społecznych – spółdzielnie socjalne osób fizycznych oraz fundacje prowadzące działalność gospodarczą, dla beneficjentówostatecznych projektu „Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” Działanie 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej z Unii Europejskiej ze środków EFS, w ramach regionalnego programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

załącznik PDF

Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych Krąg informuje, iż wyłonił wykonawcę szkolenia z obsługi maszyny, technologii haftu komputerowego oraz z obsługi programu oraz zasad projektowania wzorów hafciarskich na hafciarce Mexa Duo C, dla uczestników projektu „Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” Działanie 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej z Unii Europejskiej ze środków EFS, w ramach regionalnego programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Wykonawca kursu – EXON Group Grabianów z siedzibą przy ul. Wrzosowej 47, 08-110 Siedlce.

Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych Krąg informuje, iż nie został wyłoniony wykonawca na wykonanie usługi certyfikowanego szkolenia podstawowego oraz zaawansowanego z obsługi bezpłatnego, profesjonalnego programu do projektowania wnętrz 3d pCon.planner, dla uczestników projektu „Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” Działanie 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej z Unii Europejskiej ze środków EFS, w ramach regionalnego programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie – brak ofert.

Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych Krąg informuje, iż wszczął procedurę rozeznania rynku z dnia 13 sierpnia 2019r., dotyczy przeprowadzenia szkolenia z obsługi maszyny, technologii haftu komputerowego oraz z obsługi programu oraz zasad projektowania wzorów hafciarskich na hafciarce Mexa Duo C, dla uczestników projektu „Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” Działanie 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej z Unii Europejskiej ze środków EFS, w ramach regionalnego programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

załącznik PDF

Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych Krąg informuje, iż nie został wyłoniony wykonawca szkolenia zawodowego – Muzykoterapii wg. Metody Gordona, dla uczestników projektu „Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” Działanie 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej z Unii Europejskiej ze środków EFS, w ramach regionalnego programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie – brak ofert.

Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych Krąg informuje, iż wyłonił wykonawcę kursu – Obsługa komputera ECDL dla uczestników projektu „Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” Działanie 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej z Unii Europejskiej ze środków EFS, w ramach regionalnego programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Wykonawca szkolenia – Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. z siedzibą przy ul. Sikorskiego 95 w Gorzowie Wielkopolskim.

Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych Krąg informuje, iż wyłonił wykonawcę kursu kwalifikacyjnego – Prawo jazdy kategorii B, w tym dla osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności (niepełnosprawność ruchowa) oraz przygoto­wanie do egzaminu kwalifikacyj­nego w Ośrodku Ruchu Drogowego, dla uczestników projektu „Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” Działanie 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej z Unii Europejskiej ze środków EFS, w ramach regionalnego programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Wykonawca kursu – Liga Obrony Kraju Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców w Zielonej Górze z siedzibą przy ul.Bolesława Chrobrego 67, 65-052 Zielona Góra.

Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych Krąg informuje, iż wyłonił wykonawcę kursu kwalifikacyjnego – Prawo jazdy kategorii C+E oraz przygoto­wanie do egzaminu kwalifikacyjnego w Ośrodku Ruchu Drogowego, dla uczestników projektu „Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” Działanie 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej z Unii Europejskiej ze środków EFS, w ramach regionalnego programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Wykonawca kursu – Ośrodek Szkolenia Kierowców Grzegorz Górka Pl. Kościuszki 4, 66 – 440 Skwierzyna.

Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych Krąg informuje, iż wyłonił wykonawcę kursu kwalifikacyjnego – Prawo jazdy kategorii C oraz przygoto­wanie do egzaminu kwalifikacyjnego w Ośrodku Ruchu Drogowego, dla uczestników projektu „Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” Działanie 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej z Unii Europejskiej ze środków EFS, w ramach regionalnego programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Wykonawca kursu – Ośrodek Szkolenia Kierowców Grzegorz Górka Pl. Kościuszki 4, 66 – 440 Skwierzyna.

Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych Krąg informuje, iż wyłonił wykonawcę kursu kwalifikacyjnego – Prawo jazdy kategorii B+E oraz przygoto­wanie do egzaminu kwalifikacyjnego w Ośrodku Ruchu Drogowego, dla uczestników projektu „Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” Działanie 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej z Unii Europejskiej ze środków EFS, w ramach regionalnego programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Wykonawca kursu – Ośrodek Szkolenia Kierowców Grzegorz Górka Pl. Kościuszki 4, 66 – 440 Skwierzyna.

Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych Krąg informuje, iż wszczął procedurę rozeznania rynku z dnia 17 lipca 2019r., dotyczy przeprowadzeniu certyfikowanego szkolenia podstawowego oraz zaawansowanego z obsługi bezpłatnego, profesjonalnego programu do projektowania wnętrz 3d pCon.planner, dla uczestników projektu „Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” Działanie 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej z Unii Europejskiej ze środków EFS, w ramach regionalnego programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

załącznik (PDF)

Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych Krąg informuje, iż wszczął procedurę rozeznania rynku z dnia 15 lipca 2019r., dotyczy przeprowadzenia kursu – Obsługa Komputera ECDL dla uczestników projektu „Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” Działanie 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej z Unii Europejskiej ze środków EFS, w ramach regionalnego programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Załącznik (PDF)

Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych Krąg informuje, iż wszczął procedurę rozeznania rynku z dnia 12 lipca 2019r., dotyczy przeprowadzenia szkolenia zawodowego – Muzykoterapii wg. Metody Gordona dla uczestników projektu „Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” Działanie 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej z Unii Europejskiej ze środków EFS, w ramach regionalnego programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

załącznik (PDF)

Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych Krąg informuje, iż wszczął procedurę rozeznania rynku z dnia 12 lipca 2019r., dotyczy przeprowadzenia kursu kwalifikacyjnego – Prawo jazdy kategorii B, w tym dla osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności (niepełnosprawność ruchowa) oraz przygoto­wanie do egzaminu kwalifikacyj­nego w Ośrodku Ruchu Drogowego dla uczestników projektu „Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” Działanie 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej z Unii Europejskiej ze środków EFS, w ramach regionalnego programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

załącznik (PDF)

Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych Krąg informuje, iż wyłonił wykonawcę szkolenia zawodowego – Technolog Robót Wykończeniowych dla uczestników projektu „Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” Działanie 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej z Unii Europejskiej ze środków EFS, w ramach regionalnego programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Wykonawca szkolenia – Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości, ul. Matejki 3, 66-200 Świebodzin.

Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych Krąg informuje, iż na stronach Bazy Konkurencyjności zostało zamieszczone zapytanie ofertowe na wybór kursu kwalifikacyjnego – Prawo jazdy kategorii B+E,
oraz przygoto¬wanie do egzaminu kwalifikacyjnego w Ośrodku Ruchu Drogowego, dla uczestników projektu „Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” Działanie 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej z Unii Europejskiej ze środków EFS, w ramach regionalnego programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych Krąg informuje, iż na stronach Bazy Konkurencyjności zostało zamieszczone zapytanie ofertowe na wybór kursu kwalifikacyjnego – Prawo jazdy kategorii C+E,
oraz przygoto¬wanie do egzaminu kwalifikacyjnego w Ośrodku Ruchu Drogowego, dla uczestników projektu „Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” Działanie 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej z Unii Europejskiej ze środków EFS, w ramach regionalnego programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych Krąg informuje, iż na stronach Bazy Konkurencyjności zostało zamieszczone zapytanie ofertowe na wybór kursu kwalifikacyjnego – Prawo jazdy kategorii C oraz przygoto­wanie do egzaminu kwalifikacyjnego w Ośrodku Ruchu Drogowego, dla uczestników projektu „Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” Działanie 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej z Unii Europejskiej ze środków EFS, w ramach regionalnego programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Rozeznanie rynku z dnia 5 lipca 2019r., dotyczy przeprowadzenia kursu – dla uczestników projektu „Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” Działanie 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej z Unii Europejskiej ze środków EFS, w ramach regionalnego programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

załącznik (PDF)

Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych Krąg informuje, iż na stronach Bazy Konkurencyjności zostało zamieszczone zapytanie ofertowe na wybór kursu kwalifikacyjnego – Prawo jazdy kategorii B,
w tym dla osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności (niepełnosprawność ruchowa) oraz przygoto­wanie do egzaminu kwalifikacyjnego w Ośrodku Ruchu Drogowego, dla uczestników projektu „Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” Działanie 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej z Unii Europejskiej ze środków EFS, w ramach regionalnego programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych Krąg informuje, iż na stronach Bazy Konkurencyjności zostało zamieszczone zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy szkolenia zawodowego – Muzykoterapia wg. Metody Gordona dla uczestników projektu „Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” Działanie 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej z Unii Europejskiej ze środków EFS, w ramach regionalnego programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych Krąg informuje, iż na stronach Bazy Konkurencyjności zostało zamieszczone zapytanie ofertowe, celem wyłonienia usługodawcy świadczącego usługi cateringowe dla 20 uczestników Klubu Wsparcia Seniora w Gorzowie Wielkopolskim, beneficjentów projektu „Utworzenie i prowadzenie 4 Klubów Wsparcia Seniora na terenie 3 powiatów województwa lubuskiego”, Oś priorytetowa 7. Równowaga społeczna, Działanie 7.5. Usługi społeczne. Współfinansowanego z unii europejskiej ze środków EFS, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, w postaci:
•    suchy prowiant,
•    obiad dwudaniowy.
Tytuł zapytania „Usługi cateringowe dla 20 uczestników Klubu Wsparcia Seniora w Gorzowie Wielkopolskim – beneficjentów projektu „Utworzenie i prowadzenie 4 Klubów Wsparcia Seniora na terenie 3 powiatów województwa lubuskiego”.

Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych Krąg informuje, iż anulowano zapytanie ofertowe z dnia 8.05.2019r., zamieszczone na stronach Bazy Konkurencyjności na wyłonienie usługodawcy świadczącego usługi cateringowe dla 20 uczestników Klubu Wsparcia Seniora w Gorzowie Wielkopolskim, beneficjentów projektu „Utworzenie i prowa­dzenie 4 Klubów Wsparcia Seniora na terenie 3 powiatów województwa lubuskiego”, Oś priorytetowa 7. Równowaga społeczna, Działanie 7.5. Usługi społeczne. Współ­finansowanego z unii europejskiej ze środków EFS, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych Krąg informuje, iż na stronach Bazy Konkurencyjności zostało zamieszczone zapytanie ofertowe, celem wyłonienia usługodawcy świadczącego usługi cateringowe dla 20 uczestników Klubu Wsparcia Seniora w Gorzowie Wielkopolskim, beneficjentów projektu „Utworzenie i prowadzenie 4 Klubów Wsparcia Seniora na terenie 3 powiatów województwa lubuskiego”, Oś priorytetowa 7.

12 września 2018r. rusza 3 edycja konkursu "Lubuski Włącznik. Lider Biznesu Społecznego".

http://es.lubuskie.pl/pl/Aktualnosci/Ruszyla-3.-edycja-konkursu-Lubuski-Wlacznik.-Lider-Biznesu-Spolecznego

Informujemy o Funduszu Gwarancyjnym dla sektora ekonomii społecznej. Mogą z niego korzystać podmioty ekonomii społecznej ubiegające się o kredyty w bankach spółdzielczych. Korzystne warunki gwarancji, w tym niska prowizja oznacza preferencyjne warunki. Warto zapoznać się z tą ofertą i pamiętać o takiej możliwości, przy planowaniu kredytu na bieżącą działalność, na cele rozwojowe lub inwestycyjne.

Szanowni Państwo,w ostatni czwartek, 16 sierpnia, ogłosiliśmy Konkurs o przyznanie certyfikatu Znaku Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2018, który ma na celu wyróżnienie tych podmiotów, które z powodzeniem łączą działalność ekonomiczną ze społecznym zaangażowaniem.

1. Regulamin rekrutacji na cykl edukacyjno-szkoleniowy dla kandydatów na regionalnych animatorów (pdf)

2. Formularze aplikacyjne (doc)

 

Zgłoszenia będą przyjmowane drogą poczty elektronicznej (wersja pdf, skan z podpisami) na wskazane adresy.

Termin zakończenia rekrutacji - 11 czerwca 2018 r. godz. 12.00.

KONSORCJUM FIRM PRZYJMIE DO PRACY NA STANOWISKO OPIEKUN OSOBY ZAINTERESOWANE PROSIMY O KONTAKT POD NR TELEFONU 95 7204-600 , 881-206-298 LUB W SIEDZIBIE STOWARZYSZENIA "KRĄG " UL. TEATRALNA 26 GORZÓW WLKP.

FUNDACJA JUPITER PRZYJMIE DO PRACY NA STANOWISKO OPIEKUN-PRACOWNIK OBSŁUGI TĘŻNI-OBSŁUGI GORĄCEJ BECZKI I OPIEKUN MEDYCZNY. OSOBY ZAINTERESOWANE PROSIMY O KONTAKT POD NR TELEFONU 95 7204-600 , 881-206-298 ,LUB W SIEDZIBIE FUNDACJI   UL TEATRALNA 26 GORZÓW WLKP.

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA MEDI -SPA PRZYJMIE DO PRACY NA STANOWISKO OPIEKUN-PRACOWNIK OBSŁUGI SAUN -OPIEKUN MEDYCZNY. OSOBY ZAINTERESOWANE PROSIMY O KONTAKT POD NR TELEFONU 95 7204-600 , 881-206-298 ,LUB W SIEDZIBIE SPÓŁDZIELNI UL TEATRALNA 26 GORZÓW WLKP.

PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERT NR 3/16 w ramach zapytania ofertowego nr 3/SPSS/CP/16 dotyczące wyżywienia uczestników zajęć prowadzonych w CIS w Gorzowie Wlkp.

Protokół (format .doc)