Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych Krąg informuje, iż wyłonił wykonawcę szkolenia z wykonania manicure, w zakresie doszkolenia technicznego migdał i kwadrat, mix media zdobień oraz manicure kombinowany, dla uczestników projektu „Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” Działanie 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej z Unii Europejskiej ze środków EFS, w ramach regionalnego programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Wybrano ofertę Anne Marie Studio, Anna Meller z siedzibą przy ul. Bogusławskiego 37A w Gorzowie Wielkopolskim.