Równowaga społeczna, Działanie 7.5. Usługi społeczne. Współfinansowanego z unii europejskiej ze środków EFS, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, w postaci:
•    suchy prowiant,
•    obiad dwudaniowy.
Tytuł zapytania „Usługi cateringowe dla 20 uczestników Klubu Wsparcia Seniora beneficjentów projektu „Utworzenie i prowadzenie 4 Klubów

Wsparcia Seniora na terenie 3 powiatów województwa lubuskiego”