Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych Krąg informuje, iż wyłonił wykonawcę kursu kwalifikacyjnego – Prawo jazdy kategorii B+E oraz przygoto­wanie do egzaminu kwalifikacyjnego w Ośrodku Ruchu Drogowego, dla uczestników projektu „Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” Działanie 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej z Unii Europejskiej ze środków EFS, w ramach regionalnego programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Wykonawca kursu – Ośrodek Szkolenia Kierowców Grzegorz Górka Pl. Kościuszki 4, 66 – 440 Skwierzyna.