Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych Krąg informuje, iż nie został wyłoniony wykonawca na wykonanie usługi certyfikowanego szkolenia podstawowego oraz zaawansowanego z obsługi bezpłatnego, profesjonalnego programu do projektowania wnętrz 3d pCon.planner, dla uczestników projektu „Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” Działanie 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej z Unii Europejskiej ze środków EFS, w ramach regionalnego programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie – brak ofert.