Przyznane certyfikaty przyczynią się do budowy marki konkretnych podmiotów oraz całego sektora ekonomii społecznej.
Dla laureatów Konkursu przewidziano nagrody w postaci pakietów wsparcia. Nabór wniosków trwa do 12 września 2018 r.

Szczegóły na stronie internetowej: