Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych Krąg informuje, iż wyłonił wykonawcę szkolenia z zakresu Podatku dochodowego od osób prawnych dla podmiotów społecznych – spółdzielnie socjalne osób fizycznych oraz fundacje prowadzące działalność gospodarczą, dla beneficjentów ostatecznych projektu „Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” Działanie 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej z Unii Europejskiej ze środków EFS, w ramach regionalnego programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Wybrano ofertę Kancelarii Radcy Prawnego Kamila Maksymilian Ciuksza ul. Sportowa 12B/10, 66-400 Gorzów Wlkp.