Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych Krąg informuje, iż wyłonił wykonawcę szkolenia zawodowego – Technolog Robót Wykończeniowych dla uczestników projektu „Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” Działanie 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej z Unii Europejskiej ze środków EFS, w ramach regionalnego programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Wykonawca szkolenia – Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości, ul. Matejki 3, 66-200 Świebodzin.