Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych Krąg informuje, iż wyłonił wykonawcę szkolenia z obsługi maszyny, technologii haftu komputerowego oraz z obsługi programu oraz zasad projektowania wzorów hafciarskich na hafciarce Mexa Duo C, dla uczestników projektu „Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” Działanie 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej z Unii Europejskiej ze środków EFS, w ramach regionalnego programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Wykonawca kursu – EXON Group Grabianów z siedzibą przy ul. Wrzosowej 47, 08-110 Siedlce.