W związku z błędami wskazanymi przez potencjalnych wykonawców dot. ilości osób- uczestników wizyty, miejsca organizacji śniadania a także wymagań dotyczących wykonawców. Zamawiający dokonuje zmian w zapisach ogłoszenia i OPZ, zmieniając równocześnie datę ostatecznego złożenia oferty na dzień 3 luty 2023r. do godz. 14,00. W załączeniu poprawiony komplet dokumentów.

Zapytanie ofertowe (.docx)

Opis przedmiotu zamówienia (.docx)

Formularz szacunkowy (.docx)

Klauzula informacyjna (.docx)

Załącznik nr 4 (.docx)

 

07.02.2023r.

Unieważnienie Zapytanie ofertowe – rozeznanie rynku Kompleksowej usługi edukacyjnej w formie 2 dniowej wizyty studyjnej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego

Rozeznanie rynku dotyczy zakupu paliwa (beznzyna oraz olej napędowy).

Rozpoznanie (format .odt)

Rozeznanie rynku z dnia 16. 08. 2018 r. , dotyczy: (1 nocleg) i wyżywienia dla 20 uczestników szkolenia oraz udostępnienie sali szkoleniowych w trakcie  2-dniowego szkolenia w ramach projektu „Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”

Załącznik (.doc)

Rozeznanie rynku z dnia 24. 05. 2018 r. , dotyczy: (1 nocleg) i wyżywienia dla 36 uczestników szkolenia oraz udostepnienie dwóch sal szkoleniowych w trakcie dwóch 2-dniowych szkoleń w ramach projektu „Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”

 

Rozeznanie rynku (format .doc)

Formularz rozeznania rynku (format doc.)

KONSORCJUM FIRM PRZYJMIE DO PRACY NA STANOWISKO OPIEKUN OSOBY ZAINTERESOWANE PROSIMY O KONTAKT POD NR TELEFONU 95 7204-600 , 881-206-298 LUB W SIEDZIBIE STOWARZYSZENIA "KRĄG " UL. TEATRALNA 26 GORZÓW WLKP.

FUNDACJA JUPITER PRZYJMIE DO PRACY NA STANOWISKO OPIEKUN-PRACOWNIK OBSŁUGI TĘŻNI-OBSŁUGI GORĄCEJ BECZKI I OPIEKUN MEDYCZNY. OSOBY ZAINTERESOWANE PROSIMY O KONTAKT POD NR TELEFONU 95 7204-600 , 881-206-298 ,LUB W SIEDZIBIE FUNDACJI   UL TEATRALNA 26 GORZÓW WLKP.

Rozeznanie rynku z dnia 04.12.2017 r. na wykonanie usługi w zakresie organizacji i przeprowadzenia szkolenia pn. „Kurs prawa jazdy kategorii B” dla uczestników projektu „Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” Działanie 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej z Unii Europejskiej ze środków EFS, w ramach regionalnego programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA MEDI -SPA PRZYJMIE DO PRACY NA STANOWISKO OPIEKUN-PRACOWNIK OBSŁUGI SAUN -OPIEKUN MEDYCZNY. OSOBY ZAINTERESOWANE PROSIMY O KONTAKT POD NR TELEFONU 95 7204-600 , 881-206-298 ,LUB W SIEDZIBIE SPÓŁDZIELNI UL TEATRALNA 26 GORZÓW WLKP.

Zapytanie ofertowe nr 3/LOWES/2017 – Szkolenie Obsługa kas fiskalnych

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/LOWES/2017 – Szkolenie układy klimatyzacji samochodowych – budowa i diagnostyka.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/LOWES/2017 – Szkolenie opiekun medyczny

Protokół (format .doc)

PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERT  NR 4/LOWES/2016

PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERT  NR 7/LOWES/2016

Protokół (format .pdf)