Rozeznanie rynku dotyczy zakupu paliwa (beznzyna oraz olej napędowy).

Rozpoznanie (format .odt)