W związku z błędami wskazanymi przez potencjalnych wykonawców dot. ilości osób- uczestników wizyty, miejsca organizacji śniadania a także wymagań dotyczących wykonawców. Zamawiający dokonuje zmian w zapisach ogłoszenia i OPZ, zmieniając równocześnie datę ostatecznego złożenia oferty na dzień 3 luty 2023r. do godz. 14,00. W załączeniu poprawiony komplet dokumentów.

Zapytanie ofertowe (.docx)

Opis przedmiotu zamówienia (.docx)

Formularz szacunkowy (.docx)

Klauzula informacyjna (.docx)

Załącznik nr 4 (.docx)

 

07.02.2023r.

Unieważnienie Zapytanie ofertowe – rozeznanie rynku Kompleksowej usługi edukacyjnej w formie 2 dniowej wizyty studyjnej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego