W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Działanie 7.5. Usługi społeczne Miasto Gorzów Wielkopolski pozyskało dotację na realizację projektu zatytułowanego „Pokoleniowy most – czyli od juniora do seniora”. Partnerem w projekcie jest SPSS KRĄG.

Projekt realizowany na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego przewiduje:

1) prowadzenie Klubu Integracji Międzypokoleniowej, dysponującego 30 miejscami, czynnego 5 dni w tygodniu, w którym realizowany będzie bogaty program zajęć edukacyjnych, kulturalnych i sportowo-rehabilitacyjnych;

2) prowadzenie Klubu Wsparcia Dziecka dla dzieci z placówek wsparcia dziennego oraz placówek opiekuńczo - wychowawczych, czynny 5 dni w tygodniu;

3) prowadzenie Klubu Wsparcia Seniora dla 30 osób, czynnego 5 dni w tygodniu;

4) prowadzenie poradni specjalistycznej (konsultacje wychowawcze, poradnictwo socjalne, poradnictwo pedagogiczno-psychologiczne), w tym organizację warsztatów kompetencji wychowawczych dla rodziców.

Projekt jest skierowany do łącznie 240 osób.

Czas trwania projektu: 01.05.2020-30.04.2023

Informacje nt. Projektu można uzyskać również w Wydziale Spraw Społecznych, ul. Teatralna 26, tel. 95 7355 971 lub w siedzibie SPSS KRĄG ul. Teatralna 26.

Projekt „Pokoleniowy most – czyli od juniora do seniora” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Wartość całego projektu to 2 837 643,40 zł, z czego dofinansowanie z UE to 2 695 761,23 zł.