Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych „KRĄG” realizuje  projekt grantowy pod nazwą „Cyber Klub Seniora”

Cel projektu: zwiększenie włączenia społecznego 50 seniorów zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez wdrożenie modelu Cyber Klubu Seniora na podstawie współpracy ponadnarodowej w okresie realizacji projektu.
W/g raportu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze (2016 ), odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym ciągle wzrasta. Analiza prognoz demograficznych na lata 2008-2035 GUS pokazuje, iż osoby w wieku poprodukcyjnym w 2020 roku będą stanowiły ponad 20% ogólnej ludności regionu. Dlatego wnioskodawcy utworzyli 4 Kluby Seniora , zapewniając wsparcie 80 osobom.
Szczegółowe informacje na stronie internetowej: www.cyberklubseniora.pl

 

Dokument do pobrania (PDF)