Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych Krąg informuje, iż wszczęto procedurę rozeznania rynku z dnia 16 grudnia 2019r., dotyczącą zapewnienia usługi wsparcia o charakterze reintegracyjnym – Specjalista w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej, dla uczestników projektu „Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” Działanie 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej z Unii Europejskiej ze środków EFS, w ramach regionalnego programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

W związku z powyższym Stowarzyszeni zwraca się z uprzejmą prośbą o oszacowanie kosztów i zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie powyższej usługi.

 

Załączniki (.zip)