Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych Krąg informuje, iż wyłonił wykonawcę Kursu henny pudrowej brwi, dla uczestników projektu „Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” Działanie 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej z Unii Europejskiej ze środków EFS, w ramach regionalnego programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Wykonawca szkolenia – LASHES Katarzyna Dobrowolska z siedzibą w Strzelcach Krajeńskich przy ul. Słowackiego 17, 66-500 Strzelce Krajeńskie.