Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych Krąg informuje, iż wszczął procedurę rozeznania rynku z dnia 4 listopada 2019r., dotyczącą przeprowadzenia szkolenia z zakresu „Pisania projektów na komponent międzynarodowy” oraz „Zmiany prawne i podatkowe”, dla pracowników Centrów Integracji Społecznej z województwa lubuskiego, w ramach projektu „Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” Działanie 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej z Unii Europejskiej ze środków EFS, w ramach regionalnego programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

 

Rozeznanie rynku (PDF)