Projekt kierowany jest do  mieszkańców Gorzowa Wlkp. w wieku 18-55 lat:

 • długotrwale bezrobotnych
 • długotrwale korzystających z pomocy społecznej
 • nieaktywnych zawodowo w tym niepełnosprawnych  i bezdomnych


Projekt realizowany będzie w II edycjach dla 70 osób:

 • kwiecień 2010r. - marzec 2011r.(rekrutacja w marcu/kwietniu 2010r.;35 osób)
 • kwiecień 2011r. - marzec 2012r.(rekrutacja w marcu/kwietniu 2011r.;35 osób)


Uczestnik ma możliwość:

 • wziąć udział w warsztatach prowadzonych przez doradcę zawodowego i psychologa
 • zdobyć nowy zawód poprzez udział w zajęciach prowadzonych przez instruktorów zawodowych. Kształcimy w 5 grupach zawodowych: gastronomicznej, remontowo-budowlanej, porządkowo-ogrodniczej, krawieckiej, opieki nad osobą starszą
 • skorzystać z oferty kursów indywidualnych (np: obsługa wózka widłowych, komputerowy, obsługa kas fiskalnych i inne)
 • skorzystać z pomocy pracownika socjalnego i wsparcia:
           
 1. świadczenie integracyjne w wysokości 100% zasiłku dla osób bezrobotnych (miesiąc próbny 50% zasiłku)
 2. bilet miesięczny MZK
 3. szkolenie BHP, ubrania robocze i wstępne badania lekarskie
 4. codzienny obiad lub inny posiłek
 5. współfinansowanie opieki nad osobą zależną
 6. cykliczne wyjścia do kina i teatru, imprezy integracyjne

 

 

Dokumenty do pobrania:

Grupy zawodowe:

 

 

 

Warsztaty psychologiczno-edukacyjne

Zajęcia psychologiczne prowadzone są w grupach metodą warsztatową (mają formę ćwiczeń, testów, prezentacji filmów edukacyjnych oraz spotkań ze specjalistami w danych zagadnieniach). Dotyczą:

 • motywacji i budowania poczucia własnej wartości,
 • stylów radzenia sobie ze stresem i przezwyciężania problemów życiowych,
 • znaczenie i roli stereotypów oraz uprzedzeń w życiu- naznaczenie społeczne i jego konsekwencje dla funkcjonowania w różnych sferach życia
 • kształtowanie aktywnej i odpowiedzialnej postawy życiowej oraz praca nad zmianą postaw i wartości w odniesieniu do pracy zawodowej
 • kształtowania umiejętności w sferze relacji międzyludzkich (trening umiejętności społecznych i komunikacyjnych, trening asertywności)
 • konstruktywnego rozwiązywania konfliktów
 • profilaktyki zdrowia psychicznego
 • profilaktyka uzależnień
 • trudności i kryzysów życiowych, kształtowanie umiejętności radzenia sobie w przypadku wystąpienia trudnych sytuacji życiowych (m.in. zjawisko przemocy).


Czym się zajmuje psycholog w Centrum Integracji Społecznej?

Psycholog świadczy pomoc uczestnikom Centrum Integracji Społecznej w zmaganiu z ich problemami życiowymi, rodzinnymi, a także wynikającymi z nawiązywanych kontaktów z innymi ludźmi. Udziela wsparcia emocjonalnego w poszukiwaniu rozwiązań życiowych problemów. Celem tych działań jest :

 • praca nad stopniowym odzyskiwaniem kontroli nad swoim życiem oraz wiary w skuteczność własnych działań (szacunek do siebie) u uczestników Centrum Integracji Społecznej
 • kształtowanie pozytywnego obrazu siebie oraz aktywnej postawy życiowej i zawodowej
 • poprawa funkcjonowania społecznego umożliwiającego nawiązywanie pozytywnych relacji z otoczeniem, większą otwartość i jasność w komunikowaniu swoich potrzeb oraz umiejętność poszukiwania wsparcia w kontaktach międzyludzkich
 • zmiana nawyków dotyczących poszukiwania pracy
 • podniesienie efektywności i motywacji do podejmowania działań
W jakiej formie psycholog świadczy pomoc?
- psycholog udziela porad indywidualnych dla beneficjentów projektu oraz konsultacje wspierające instruktorów w zakresie rozwiązywania problemów z uczestnikami
- psycholog prowadzi szkolenia mające podnieść kompetencje osobiste i zawodowe osób uczestniczących, które pozwolą w przyszłości na przełamanie lęku przed aktywnym poszukiwaniem się na rynku pracy, zwiększaniem świadomości własnej skuteczności i zaufania we własne możliwości.

 

 

Edycja I (od 01.04.2010 do 31.03.2011)

Edycja II (od 01.04.2011 do 31.03.2012)

 • Rozpoczęcie (marzec 2011)
 • Animacja kulturalna – rejs najstarszym pływającym lodołamaczem rzecznym na świecie KUNA (27.05.2011)
  • 010611_93929_max_sdc10112__jpg
  • 010611_93955_max_sdc10113__jpg
  • 010611_94032_max_sdc10114__jpg
  • 010611_94109_max_sdc10115__jpg
  • 010611_94135_max_sdc10116__jpg
  • 010611_94212_max_sdc10117__jpg
  • 010611_94239_max_sdc10118__jpg
  • 010611_94318_max_sdc10119__jpg
  • 010611_94410_max_sdc10123__jpg
  • 010611_94437_max_sdc10125__jpg
  • 010611_94503_max_sdc10126__jpg
  • 010611_94643_max_sdc10128__jpg
  • 010611_94751_max_sdc10132__jpg
  • 010611_94833_max_sdc10146__jpg
  • 010611_94857_max_sdc10148__jpg
  • 010611_95002_max_sdc10153__jpg
  • 010611_95035_max_sdc10156__jpg
  • 010611_95142_max_sdc10157__jpg
  • 010611_95320_max_sdc10171__jpg

  Simple Image Gallery Extended


 • Animacja życia kulturalnego i rozrywka-warsztat plastyczny SZTUKowanie w Miejskim Ośrodku Sztuki (17.06.2011)

 • Rekreacja nad morzem -impreza integracyjna w Międzyzdrojach (02.08.2011)
  • 220811_145014_max_sdc10576__jpg
  • 220811_145027_max_sdc10578__jpg
  • 220811_145039_max_sdc10598__jpg
  • 220811_145051_max_sdc10640__jpg
  • 220811_145102_max_sdc10642__jpg

  Simple Image Gallery Extended